NAJLEPŠÍ PLATOBNÝ TERMINÁL PRE TVOJU FIRMU!

Reklamácie

Reklamácie nahlásené Akceptantami budú riešené neodkladne, pričom odpoveď na Reklamáciu bude udelená najneskôr do 30 dní odo dňa nahlásenia Reklamácie, a v prípade Reklamácie týkajúcej sa práv a povinností vyplývajúcich zo zákona z dňa 19 augusta 2011 o platobných službách (Reklamácia týkajúca sa služieb poskytovaných dodávateľom platobných služieb) – najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa nahlásenia Reklamácie. V obzvlášť skomplikovaných prípadoch, ktoré neumožňujú posúdenie Reklamácie a udelenie odpovede vo vyššie uvedenom termíne, môže byť termín predĺžený, jednak nie viac ako do 60 dní odo dňa nahlásenia Reklamácie, a v prípade Reklamácie týkajúcej sa práv a povinností vyplývajúcich zo zákona z dňa 19 augusta 2011 o platobných službách (Reklamácia týkajúca sa služieb poskytovaných dodávateľom platobných služieb) – nie viac ako do 35 pracovných dní odo dňa nahlásenia Reklamácie. O príčinách oneskorenia, okolnostiach vyžadujúcich rozhodnutia pre posúdenie prípadu a tiež predpokladanom termíne posúdenia Reklamácie a udelenia odpovede bude Akceptant poinformovaný.

Comment(0)