GettyImages-669887538

O nás

Skúsenosti

Skúsenosti

Máme viac ako 20 rokov skúseností v oblasti prijímania a spracovania bezhotovostných transakcií osobne aj v elektronickom obchode.

Global Payments

Global Payments

Sme najväčším nákupcom v strednej Európe a naša sieť POS terminálov má viac ako 515 tisíc zariadení v Poľsku aj v zahraničí.

Naše poslanie

Vytvárať trvalé partnerstvá prostredníctvom poskytovania inovatívnych, spoľahlivých a bezpečných platobných riešení, za ktorými stojí nekompromisný záväzok prekonávať potreby našich zákazníkov a partnerov.

Naša vízia

Byť najdôveryhodnejším a najinovatívnejším partnerom v oblasti platieb a poskytovať našim cenným zákazníkom na trhoch, na ktorých pôsobíme, najlepšie riešenia vo svojej triede.

odpowiedzialnosc

Naše hodnoty

Vášeň

Vášeň

Sme plne odhodlaní slúžiť našim zákazníkom a podporovať náš tím a miestne komunity.

Vynaliezavosť

Vynaliezavosť

Zameriavame sa na poskytovanie riešení a sústredíme sa na inovácie.

Dokonalosť

Dokonalosť

Poskytujeme vynikajúcu kvalitu vo všetkom, čo robíme, s úprimnosťou, hrdosťou a profesionalitou.

Zodpovednosť

Zodpovednosť

Sme dôveryhodní ako partner, ktorý vždy robí správnu vec a nesie zodpovednosť za svoje činy.

Starostlivosť

Starostlivosť

Vyznačujeme sa láskavosťou, porozumením, inkluzívnosťou a empatiou.