GettyImages-669887538

O nás

Skúsenosti

Skúsenosti

Máme viac ako 20 rokov skúseností v oblasti prijímania a spracovania bezhotovostných transakcií osobne aj v elektronickom obchode.

Global Payments

Global Payments

Sme najväčším nákupcom v strednej Európe a naša sieť POS terminálov má viac ako 515 tisíc zariadení v Poľsku aj v zahraničí.

Naše poslanie

Vytvárať trvalé partnerstvá prostredníctvom poskytovania inovatívnych, spoľahlivých a bezpečných platobných riešení, za ktorými stojí nekompromisný záväzok prekonávať potreby našich zákazníkov a partnerov.

Naša vízia

Byť najdôveryhodnejším a najinovatívnejším partnerom v oblasti platieb a poskytovať našim cenným zákazníkom na trhoch, na ktorých pôsobíme, najlepšie riešenia vo svojej triede.

odpowiedzialnosc

Naše hodnoty

uczciwosc

Integrita

Vyznávame kultúru vzájomnej dôvery, podpory a čestnosti a vždy sa snažíme, aby naši zákazníci, partneri a zamestnanci boli hrdí na svoje spojenie so spoločnosťou Global Payment.

integracja

Spoľahlivosť

Náš úspech závisí od nášho preukázateľného záväzku voči zainteresovaným stranám.

colllaboration

Spolupráca

Podporujeme a odmeňujeme tímovú prácu s cieľom využiť spoločné talenty našich zákazníkov, partnerov a zamestnancov.

Udržateľnosť

Udržateľnosť

Snažíme sa o zmysluplné a trvalé partnerstvá s tými, ktorým slúžime.

zwiekszasz

Inovácie

Odmeňujeme kreativitu a s vášňou sa snažíme pochopiť a uspokojiť neustále sa meniace potreby našich trhov.