foto

Prieskum

Ovplyvnil COVID-19 nákupné návyky v Európe?

 

Rozhodli sme sa to zistiť spoločne s ďalšími spoločnosťami skupiny EVO* a spoločnosťou Visa. Chceli sme zistiť, ako ovplyvnil COVID-19 nákupné návyky a platobné správanie obyvateľov Európy. Medzinárodnú štúdiu na skupine viac ako 3 500 respondentov uskutočnila prieskumná agentúra ARC Rynek i Opinia.

Aké sú nákupné návyky Európanov po pandémii?

V dôsledku pandémie COVID-19 sú Európania viac naklonení k bezhotovostným platbám, čo potvrdilo až 80 percent respondentov. Údaje tiež ukazujú, že Európania sa tešia na zrušenie obmedzení týkajúcich sa pandémie, aby mohli viac cestovať a stretávať sa s priateľmi vo väčších skupinách.

* eService (Poľsko, Slovensko, Maďarsko), BOIPA (Írsko), REVO a MMB Platební Služby (Česká republika), EVO (Nemecko a Spojené kráľovstvo).

Spotrebitelia v Európe inklinujú k elektronickým platbám. Netrpezlivo čakajú na koniec pandémie.

Vďaka skúsenostiam s pandémiou koronavírusu sú Európania náchylnejší platiť elektronicky. Potvrdzuje to takmer 80 % účastníkov štúdie „Ovplyvnil COVID-19 európske nákupné návyky?“, ktorú zadali spoločnosti skupiny EVO v 7 európskych krajinách, v ktorých pôsobia, vrátane Slovenska. Visa sa stala partnerom štúdie okrem iného aj na Slovensku a štúdiu pripravil výskumný ústav ARC Rynek i Opinia.