foto

Prieskum

Postoj k metódam platieb

V marci 2022 sme uskutočnili prieskum „Postoj k metódam platieb“ v 14 krajinách. Skúmali sme, ako sa zmenili spôsoby platby a ich úloha v každodennom živote.

Základným modulom nášho výskumu bol nástroj na meranie vlastností a charakteristík Hierarchického modelu vzťahu k peniazom, ktorý vytvorila profesorka Grażyna Wąsowicz, ktorá je špecialistkou pre oblasť ekonomickej psychológie a najmä psychológie peňazí.

Merali sme aj to, ako a kedy jednotlivé spôsoby platieb využívame. Aké sú s tým spojené zvyky, emócie a očakávania. Vybrali sme šesť segmentov reprezentujúcich rôzne postoje k rôznym formám platieb.

Odporúčame Vám si prečítať celú štúdiu. Podrobné správy pre Slovensko a ďalšie krajiny zahrnuté v štúdii sú uvedené nižšie:

Ovplyvnil COVID-19 nákupné návyky v Európe?

 

Rozhodli sme sa to zistiť spoločne s ďalšími spoločnosťami skupiny EVO* a spoločnosťou Visa. Chceli sme zistiť, ako ovplyvnil COVID-19 nákupné návyky a platobné správanie obyvateľov Európy. Medzinárodnú štúdiu na skupine viac ako 3 500 respondentov uskutočnila prieskumná agentúra ARC Rynek i Opinia.

Aké sú nákupné návyky Európanov po pandémii?

V dôsledku pandémie COVID-19 sú Európania viac naklonení k bezhotovostným platbám, čo potvrdilo až 80 percent respondentov. Údaje tiež ukazujú, že Európania sa tešia na zrušenie obmedzení týkajúcich sa pandémie, aby mohli viac cestovať a stretávať sa s priateľmi vo väčších skupinách.

* eService (Poľsko, Slovensko, Maďarsko), BOIPA (Írsko), REVO a MMB Platební Služby (Česká republika), EVO (Nemecko a Spojené kráľovstvo).

Spotrebitelia v Európe inklinujú k elektronickým platbám. Netrpezlivo čakajú na koniec pandémie.

Vďaka skúsenostiam s pandémiou koronavírusu sú Európania náchylnejší platiť elektronicky. Potvrdzuje to takmer 80 % účastníkov štúdie „Ovplyvnil COVID-19 európske nákupné návyky?“, ktorú zadali spoločnosti skupiny EVO v 7 európskych krajinách, v ktorých pôsobia, vrátane Slovenska. Visa sa stala partnerom štúdie okrem iného aj na Slovensku a štúdiu pripravil výskumný ústav ARC Rynek i Opinia.